Інноваційні наукові підрозділи СумДПУ імені А. С. Макаренка
Науковий підрозділ Керівник/ координатор Рік створення
Ресурсні центри та центри трансферу технологій
1. Науково-дослідний центр гендерної освіти к.філос.н., доц. Луценко О.А. 1998 р.
2. Центр професійного розвитку вчителів англійської мов ст. викл. Голубкова Н.Л. 2004 р.
3. Консультативно-методичний центр «Довіра» к.пед.н., доц. Колишкін О.В. 2010 р.
4. Ресурсний центр трансферу технологій «Науково-методичне забезпечення якісної математичної освіти в умовах впровадження нових освітніх стандартів» д.пед.н., проф. Чашечникова О.С. 2011 р.
5. Ресурсний центр кафедри медико-біологічних основ фізичної культури «Школа педагогіки здоров’я» д.мед.н., проф. Калиниченко І.О. 2011 р.
6. Ресурсний центр – центр трансферу технологій кафедри спеціальної та інклюзивної освіти к.пед.н. Косенко Ю. М. 2017 р.
7. Ресурсний центр – центр трансферу технологій «Школа тренерської майстерності» к.фіз.вих., проф. Гончаренко В. І. 2017 р.
8. Ресурсний центр професійного розвитку учителя української мови і літератури д.пед.н., проф. Семеног О. М. 2018 р.
9. Ресурсний центр з макаренкознавства к.пед.н., доц.
Осьмук Н.Г.
2019 р.
Центр колективного користування
1. Центр колективного користування науковим обладнанням к.ф.-м.н., доц. Завражна О. М. 2012 р.
Міжвідомчі лабораторії
1. Гігієни навчальної діяльності та вікової фізіології (Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзаєва НАМН України) д.мед.н., проф. Калиниченко І.О. 2008 р.
2. Корекційної-реабілітаційних технологій (Інститут спеціальної педагогіки НАПН України) д.пед.н., доц. Боряк О. В. 2011 р.
Міжуніверситетська лабораторія
1. Сучасних технологій навчання іноземних мов і культур (Київський національний лінгвістичний університет) к.пед.н., доц. Подосіннікова Г.І. 2015 р.
Студентська лабораторія
1. Лабораторія методики навчання іноземних мов к.пед.н., доц. Подосиннікова Г.І. 2014 р.
Навчально-наукові центри
1. Навчально-науковий центр надання психологічної допомоги населенню к.психол.н., доц. Дворніченко Л.Л. 2015 р.
2. Навчально-науковий центр кафедри логопедії к.пед.н., доц. Стахова Л. Л. 2014 р.
3. Навчально-науковий центр фізичної та психологічної реабілітації к.фіз.вих., доц. Звіряка О.М. 2015 р.