Previous Next

Інформаційні дні Еразму в СумДПУ імені А.С. Макаренка

Протягом 15-17 жовтня 2020 року в усьому світі (більш, ніж у 150 країнах!) проводяться інформаційні дні програми Еразмус+.
В СумДПУ імені А.С.Макаренка відбуваються такі заходи: он-лайн презентації, дискусії, круглі столи. Учасниками заходів є члени команди Жан-Моне Модуль, що здійснюється в університеті третій рік поспіль, студенти різних спеціальностей, викладачі кафедри педагогіки.
Презентація програми Еразмус+ та Проєкту Жан Моне Модуль, що реалізується в Університеті, фото учасників інформаційного дня Еразмус+.

Надрукувати   E-mail