Previous Next

Міждисциплінарний проєкт кафедри української мови і літератури "Академічна культура"

16 вересня 2020 року відбулось бінарне заняття з навчальних дисциплін «Академічна культура педагога-дослідника» та "Філософія освіти" для магістрантів за освітньо-професійною програмою Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова.

Модератори: докт. пед. н., проф.  Семеног О.М. та  канд. філос. н., доц. Зленко Н.М. Розглядаємо такі питання: академічна доброчесність і академічна культура учасників освітнього процесу;  принципи дотримання фахової етики;  словникова  культура педагога-дослідника, мовний етикет наукових праць. Слушні  запитання, міркування, дискусії ... Працюємо далі.

Зазначимо, що робоча навчальна програма «Академічна культура педагога-дослідника» сертифікована IREX.


Надрукувати   E-mail