План заходів до Міжнародного дня рідної мови

План заходів до Міжнародного дня рідної мови

Заходи ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови і літератури до Міжнародного дня рідної мови 17.02.2020 р. – 21.02.2020 р.

№ з/п

Захід, місце проведення

Відповідальний

Дата

Міжнародні заходи

1.

Міжнародний вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства» тема «Мова без кордонів» (Спільно з кафедрою ЮНЕСКО Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН  України) (ауд.276)

професори

 О.М. Семеног,

О.В.Семеніхіна.

М.П. Вовк

17.02.2020

10.30

Усеукраїнські заходи

1.                   

ІІ Усеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні»

Спільно з факультетом філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

проф. О. Семеног,

проф. А.Новиков,

проф. Горболіс Л.М.

19-20.02.

2020.

2.                   

Круглий стіл «Мова і культура»

Ініціатори – Український мовно-інформаційний фонд НАН України;

Ресурсний центр професійного розвитку вчителя»

проф. О.М. Семеног,

доц. Надутенко М.

20.02.2020

16.00

Міжвузівські заходи

1.       

Презентація наукових і науково-методичних праць факультету філології, Горлівський інститут іноземних мов

проф. О.М. Семеног

20.02.20 р.

2.

Тепло отчого дому. Зустріч з письменницею Галиною Корицькою (м.Запоріжжя)

проф. О.М. Семеног

21.02.2020

14.30

Заходи в м. Суми

1.                  

Семінар-тренінг «Культура наукового тексту» для наукових керівників робіт слухачів МАН

проф. О.М. Семеног,

доц. Громова Н.В.

19.02.2020

12.00

2.                  

«Юний філолог»:захист наукових робіт слухачів МАН

проф. О. М. Семеног

доц. Н.І.Кириленко

доц. В.М.Владимиро-     ва

доц. Н.В.Громова

доц. В.А. Захарова

19.02.2020

3.                  

Науково-методичний семінар «Культуромовна підготовка учнівської та студентської молоді в північно-східному регіоні України»

проф. О. М. Семеног

Олійник Л.В., методист СІППО

18.02.2020

4.                 Т

Тренінг «Культура роботи з газетними текстами»

проф. О. М. Семеног

аспірант Н.П.Пономаренко

18.02.2020

15.00

5.                  

Творча зустріч-презентація "Мить синьоніжності"  з учнями Сумської ЗОШ № 15 (музей літературного краєзнавства)

Доц. Кириленко Н.І.

20.02.2020

Кафедральні, університетські заходи

1.                  

Тематична книжкова виставка до Міжнародного дня рідної мови в кабінеті української мови та літератури

ст. лаборант кафедри української мови і літератури

А.А. Сердюк

19-21.02.

2020 р.

2.       

Презентація збірки студентів "Літературна творчість для дітей"

Доц. Кириленко Н.І.

27.02.2020

3.       

Проведення обласного учнівсько-студентського творчого  конкурсу "Студліт-20"

Доц. Кириленко Н.І.

13.03.2020

4.       

Науковий семінар «Правописні читання» 252 група

доц. Герман В.В.

5.03.2020

5.       

Міжнародний день рідної мови: історія свята засідання наукового гуртка (групи 431, 433, 434, 531.

Фізико-математичний факультет).

Викл. Ю.В.Поляничко

13.02.2020

6.       

Інформ-досьє «Становлення українського книгодрукарства»:дослідження стародруків, які виставлено у Сумському краєзнавчому музеї

Фізико-математичний факультет, ІІІ курс.

Викл. Ю.В.Поляничко

17.02.2020 – 20.02.2020

7.       

Круглий стіл з питань упровадження змін в українському правописі

доц. Н.В. Громова

12.02.2020

8.       

Заходи до Міжнародного дня рідної мови у ЗНЗ

 м. Суми

доц. Н.В. Громова

студенти-практиканти 4 курсу

19.02.-21.02.2020

9.       

Дискусійний клуб «Мова і стиль шкільного підручника»

проф. О. М. Семеног

доц. Рудь О.М.

21.02.2020

16.00


Друк   E-mail

Інші статті