Увага! Онлайн-опитування щодо якості дистанційного навчання в Університеті

Шановні студенти!

Online cbd6cАдміністрація Університету проводить опитування щодо якості дистанційного навчання в Університеті. Це допоможе сформувати певні висновки й об’єктивно оцінити ситуацію, яка склалася, а також зрозуміти ключові виклики, які постали перед студентами й викладачами, виокремити сильні і слабкі сторони, що сприятимуть розвитку дистанційної освіти в Університеті.

Опитування є цілком анонімним! Просимо Вас відповідати максимально чесно та конструктивно.

Удосконалюймо дистанційне навчання разом!

Терміни проведення опитування: 30 квітня - 30 травня 2020 року

https://docs.google.com/forms/d/1o3uUzsol-JmuKwKexen3wwPCbILjXI1HMbJIibCBj5Q/edit

Згідно стандартів та рекомендацій забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти здобувачі вищої освіти є ключовими стейкхолдерами внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти. З метою реалізації принципу «студентоцентрованого навчання» відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у Сумському педагогічному університеті імені А.С. Макаренка» запроваджено анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін.

Опитування здобувачів вищої освіти є анонімним, анкети доступні у  Google формі. Аналіз отриманої інформації здійснюється працівниками Центру забезпечення якості вищої освіти у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка.

Анкета визначена Методичними рекомендаціями до проведення анкетування з питань оцінювання освітнього процесу у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (рішення Вченої ради університету протокол № 2 від 30 вересня 2019 року).

Відповідно до Методичних рекомендацій в анкеті (таблиця 1) респондент вказує: «Назву дисципліни», «П.І.Б. викладача», відповіді за 10 критеріями оцінювання з наступною градацією: 1-2 бали – якість відсутня; 3-4 бали – якість проявляється зрідка; 5-6 балів – якість проявляється на достатньому рівні; 7-8 балів – проявляється часто; 9-10 балів – якість проявляється практично завжди, «Яку частину занять у відсотках відвідав студент».

Варто пам'ятати, що від опитування про якість викладання навчальних дисциплін не можна очікувати миттєвих результатів, хоч певні очікування такого ґатунку можуть скластись як у студентів, так і у викладачів, особливо тих, які активно долучаються до цього процесу. Водночас, під час обговорення результатів потрібно пам’ятати, що йдеться насамперед про оцінювання якості саме викладання навчальних дисциплін, а не викладачів. Тож «високі/низькі оцінки» окремо взятих курсів за рік чи два не можуть розглядатися як достатня підстава для висновків щодо їх викладача, проте безперечно є сигналом для кафедри щодо потреби моніторингу ситуації.

Здобувачі вищої освіти

Випускники

Роботодавці

Ми у Facebook