Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Обов’язкові компоненти ОП
1.1 Цикл загальної підготовки
ОК 1.01 Філософія [2017][2018]
ОК 1.02 Історія та культура України [2016][2018]
ОК 1.03 Українська мова за професійним спрямуванням [2017][2018]
ОК 1.04 Основи охорони праці та БЖД [2016][2018]
ОК 1.05 Основи інформаційних технологій та ТЗН [2016][2018]
ОК 1.06 Вікова фізіологія і шкільна гігієна [2016][2018]
1.2 Цикл професійної підготовки
ОК 2.01 Психологія (загальна психологія, вікова та педагогічна психологія) [2016][2018]
ОК 2.02 Педагогіка [2017][2018]
ОК 2.03 Вступ до мовознавства [2016][2018]
ОК 2.04 Латинська мова [2016][2018]
ОК 2.05 Історія мови
ОК 2.06 Теоретична фонетика
ОК 2.07 Теоретична граматика
ОК 2.08 Стилістика
ОК 2.09 Лексикологія
ОК 2.10 Загальне мовознавство
ОК 2.11 Світова література з методикою її викладання [2016][2018]
ОК 2.12 Практика усного та писемного мовлення (англійська)
ОК 2.13 Практична фонетика
ОК 2.14 Практична граматика
ОК 2.15 Країнознавство
ОК 2.16 Методика викладання іноземних мов
ОК 2.17 Курсова робота з теоретичних дисциплін іноземної філології
Вибіркові компоненти ОП
2.1 Вибір із циклу професійної підготовки
ВБ 2.1.1 Друга іноземна мова (французька)
Французька мова за професійним спрямуванням
ВБ 2.1.2 Теоретичний курс з французької мови / Країнознавство франкомовних країн
ВБ 2.1.3 Основи наукових досліджень / Методологія наукового аналізу
ВБ 2.1.4 Спецкурс з літератури країни основної мови / Література країни основної мови: теорія та методологія
ВБ 2.1.5 Інтерпретація художнього тексту / Філологічний аналіз тексту
2.2 Вибір із циклу загальної підготовки
ВБ 2.2.1 Логіка / Етика, Естетика
ВБ 2.2.2 Історія зарубіжної культури / Соціологія
ВБ 2.2.3 Основи правознавства / Основи конституційного права
Практична підготовка
1. Педагогічна практика (навчальна)
2. Виховна практика в літніх оздоровчих таборах
3. Виробнича педагогічна практика в школі
Підсумкова атестація
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен (письмовий) з теорії та практики англійської мови та методики її викладання, світової літератури та психолого-педагогічних дисциплін