План навчального процесу
024 Хореографія ОР Магістр (2019)

Обов'язкові навчальні дисципліни

Цикл професійної підготовки

Навчальні дисципліни за вибором студента
(дисципліни навчально-наукового інституту культури і мистецтв)

Практична підготовка

  • Виробнича (хореографічна) практика за фахом