Перелік компонентів освітньо-професійної програми

1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1. Цикл загальної підготовки
ОК 1 Філософія науки
ОК 2 Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК 3 Правове забезпечення професійної діяльності
1.2. Цикл професійної підготовки
ОК 4

Фах (за спеціалізацією):

ОК 5

Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ (за спеціалізацією):

ОК 6 Музичні інформаційні технології
ОК 7 Методологія наукових досліджень
ОК 8 Філософія музики
ОК 9

Ансамблеве виконавство (за спеціалізацією):

2. Вибіркові навчальні дисципліни
2.1.1. Вибір за блоками
Блок 1. (Естрадний спів)
ВК 1 Історія естрадного вокального мистецтва
ВК 2 Сценічно-виконавська майстерність
ВК 3 Виконавська інтерпретація
ВК 4 Музичний інструмент
ВК 5 Хоровий клас
ВК 6 Звукорежисура та музична акустика
Блок 2. (Академічний спів)
ВК 1 Хоровий клас
ВК 2 Сценічно-виконавська майстерність
ВК 3 Історія вокального мистецтва
ВК 4 Фортепіано
ВК 5 Історія оперного мистецтва
ВК 6 Історія оперного вокального виконавства
Блок 3. (Хорове диригування)
ВК 1 Хоровий клас
ВК 2 Хорове аранжування
ВК 3 Постановка голосу
ВК 4 Фортепіано
ВК 5 Робота з хором
ВК 6 Хорова література
Блок 4. (Фортепіано)
ВК 1 Історія фортепіанного виконавства
ВК 2 Сценічно-виконавська майстерність
ВК 3 Виконавська інтерпретація
ВК 4 Імпровізація та підбір на слух
ВК 5 Концертмейстерський клас
ВК 6 Мистецтво фортепіанного акомпанементу
Блок 5. (Оркестрові інструменти)
ВК 1 Історія виконавства
ВК 2 Сценічно-виконавська майстерність
ВК 3 Виконавська інтерпретація
ВК 4 Робота з оркестром
ВК 5 Оркестровий клас
ВК 6 Диригування оркестром
3. Практична підготовка
ПП 1

Переддипломна практика:

4. Підсумкова атестація
ПА 1 Підготовка магістерської роботи
ПА 2

Підсумкова атестація: