Перелік компонентів освітньо-професійної програми

1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1. Цикл загальної підготовки
ОК 1. Економіка права
ОК 2. Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК 3. Інформаційні технології та кібербезпека
1.2. Цикл професійної підготовки
ОК 4. Актуальні проблеми сучасного адміністративного права та процесу
ОК 5. Проблеми цивільного права в судовій практиці
ОК 6. Правове регулювання професійної діяльності
ОК 7. Європейські стандарти приватного права
ОК 8. Європейські стандарти публічного права
ОК 9. Проблеми кримінального права і кримінології
ОК 10. Судова риторика
ОК 11. Адміністративно-правове забезпечення внутрішньої безпеки держави
ОК 12. Методи, механізми, інструменти і технології кримінального процесу і криміналістики
2. Вибіркові навчальні дисципліни
ВБ 1. Дискусійні питання історії держави та права України /// Законотворча діяльність
ВБ 2. Дискусійні питання історії держави та права зарубіжних країн /// Тлумачення права
ВБ 3. Комунікативні практики та техніки переговорів /// Юридична конфліктологія
ВБ 4. Запобігання та протидія корупції /// Правове забезпечення безпеки
ВБ 5. Юридична логіка /// Культура правового мислення
ВБ 6. Філософія права /// Соціологія права
3. Практична підготовка
ПП 1 Виробнича практика
4. Підсумкова атестація
1. Підготовка магістерської роботи
2. Підсумкова атестація