Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Обов’язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
ОК 1 Історія та культура України
ОК 2 Іноземна мова
ОК 3 Філософія
ОК 4 Українська мова за професійним спрямуванням
ОК 5 ІКТ
ОК 6 Фізичне виховання
Цикл професійної підготовки
ОК 7 Психологія (за проф. спрямуванням)
ОК 8 Теорія держави і права [2019]
ОК 9 Конституційне право України [2019]
ОК 10 Історія держави і права України [2019]
ОК 11 Історія держави і права зарубіжних країн [2019]
ОК 12 Державне право зарубіжних країн [2019]
ОК 13 Основи римського права [2019]
ОК 14 Філософія права [2019]
ОК 15 Вступ до права ЄС [2019]
ОК 16 Юридична деонтологія [2019]
ОК 17 Судові та правоохоронні органи [2019]
ОК 18 Адміністративне право [2019]
ОК 19 Адміністративний процес [2019]
ОК 20 Цивільне право [2019]
ОК 21 Цивільний процес [2019]
ОК 22 Сімейне право [2019]
ОК 23 Кримінальне право [2019]
ОК 24 Кримінальний процес [2019]
ОК 25 Кримінологія [2019]
ОК 26 Господарське право [2019]
ОК 27 Господарський процес [2019]
ОК 28 Трудове право [2019]
ОК 29 Курсова робота з Теорії держави і права
ОК 30 Курсова робота з Конституційного права України
Вибіркові компоненти ОП
2.1 Вибір із циклу професійної підготовки
ВБ 1 Забезпечення прав людини [2019] / Практика Європейського суду з прав людини [2019]
ВБ 2 Історія вчень про державу і право [2019] / Правові вчення ХХ століття [2019]
ВБ 3 Нотаріат [2019] / Адвокатура [2019]
ВБ 4 Судова риторика [2019] / Юридична конфліктологія [2019]
ВБ 5 Правова статистика [2019] / Нормативне забезпечення та організація статистики в Україні [2019]
ВБ 6 Митне право [2019] / Податкове право [2019]
ВБ 7 Житлове право [2019] / Земельне право [2019]
ВБ 8 Криміналістика / Кримінально-виконавче право [2017], [2019]
ВБ 9 Сучасне міжнародне становище [2019] / Інтеграційні та глобалізаційні процеси сучасного світу [2019]
ВБ 10 Міжнародне право [2019] / Міжнародне приватне право [2019]
ВБ 11 Основи гендерної політики [2019] / Європейське антидискримінаційне право [2019]
ВБ 12 Теорія правозастосування [2019] / Теорія правотворчості [2019]
ВБ 13 Методика викладання правознавства [2019] / Вибрані питання методики викладання правознавства [2019]
ВБ 14 Порівняльне правознавство [2019] / Порівняльне цивільне право і процес [2019]
ВБ 15 Юридичний практикум [2019] / Основи юридичної клінічної практики [2019]
2.2 Вибір із циклу загальної підготовки
ВБ 16 Логіка / Соціологія / Релігієзнавство
Практична підготовка
ПП 1 Ознайомча практика «Вступ до фаху» [2017]
ПП 2 Навчальна практика на підприємствах, установах та організаціях
ПП 3 Виробнича практика в судових та правоохоронних органах
Підсумкова атестація
ПА Комплексний кваліфікаційний екзамен з дисциплін «Цивільне право», «Кримінальне право», «Адміністративне право»