Перелік компонентів освітньо-професійної програми

1. Обов’язкові навчальні компоненти
ОК 1. Інформаційні сервіси та технології в публічному управлінні
ОК 2. Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК 3. Правові основи публічної влади та управління
ОК 4. Основи ринкової економіки
ОК 5. Економічна політика
ОК 6. Практика та технології взаємодії держави і бізнесу
ОК 7. Методи, механізми, інструменти і технології публічного управління та адміністрування
ОК 8. Державне та регіональне управління в зарубіжних країнах
ОК 9. Публічне управління регіонами та територіями
ОК 10. Інвестиційно-інноваційна політика
ОК 11. Публічне управління у сфері національної безпеки
ОК 12. Аналітика в публічному управлінні
2. Вибіркові навчальні компоненти
ВБ 1.1. Проектне управління /// Управлінський аналіз та прогнозування
ВБ 1.2. Управлінська імеджелогія /// Управління змінами
ВБ 1.3. Публічні фінанси /// Управління бюджетними ресурсами на державному та регіональному рівнях
ВБ 1.4. Маркетинг територій та імеджмейкинг /// Управління державними програмами
ВБ 1.5. Міжнародні інститути та стратегії розвитку (International institutions and development strategies) /// Корпоративне управління в умовах глобалізації
ВБ 1.6. Електронне урядування /// Управління публічними закупівлями
3. Практична підготовка
ПП 1. Виробнича практика
4. Підсумкова атестація
ДА 1. Підготовка магістерської роботи
ДА 2. Підсумкова атестація