Перелік компонент освітньо-професійної програми

1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1. Цикл загальної підготовки
ОК 1.01. Філософія освіти
ОК 1.02. Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК 1.03. Основи інклюзивної освіти
1.2. Цикл професійної підготовки
ОК 2.01. Актуальні питання інноваційного розвитку освіти
ОК 2.02. Психологія освіти
ОК 2.03. Методологія і організація наукових досліджень
ОК 2.04. Методика викладання фізичного виховання у ЗВО
ОК 2.05. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів ЗВО
ОК 2.06. Теорія фізичної культури, фізичне виховання різних груп населення
ОК 2.07. Професійна майстерність викладача фізичного виховання
2. Вибіркові навчальні дисципліни
ВБ 1.04. Інформаційні технології в освіті /// Мультимедіа в освіті
ВБ 2.08. Медико-педагогічний контроль /// Гігієнічний супровід фізичного виховання
ВБ 2.09. Основи оздоровчого та спортивного харчування /// Засоби відновлення у фізичній культурі
Блок 1 – «Спортивно-масова робота»
ВБ 2.10. Організація спортивно-масової та анімаційної роботи
ВБ 2.11. Історія фізкультурно-спортивного руху
ВБ 2.12. Теорія спортивного тренування
ВБ 2.13. Духовні аспекти здоров'я
Блок 2 – «Захист Вітчизни»
ВБ 2.14. Методика викладання предмету "Захист Вітчизни"
ВБ 2.15. Основи вогневої підготовки
ВБ 2.16. Основи медико-санітарної підготовки
ВБ 2.17. Історико-правові основи Збройних сил України
3. Практична підготовка
ПП 1 Виробнича (педагогічна) практика в загальноосвітніх навчальних закладах
ПП 2 Асистентська практика у ЗВО
4. Підсумкова атестація
1. Захист кваліфікаційної роботи
2. Підсумкова атестація