Перелік компонентів освітньо-професійної програми

1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1. Цикл загальної підготовки
ОК 1.01. Філософія освіти
ОК 1.02. Основи інклюзивної освіти
1.2. Цикл професійної підготовки
ОК 2.01 Актуальні питання інноваційного розвитку освіти
ОК 2.02 Психологія освіти
ОК 2.03 Англійська мова
ОК 2.04 Теорія мови
ОК 2.05 Сучасна риторика
ОК 2.06 Теорія літератури
ОК 2.07 Сучасна українська мова: актуальні питання
ОК 2.08 Стильові тенденції в літературі кн. ХХ-ХХІ ст.
ОК 2.09 Методика викладання української літератури у ЗВО
ОК 2.10 Методика викладання української мови у ЗВО
ОК 2.11 Український літературний процес кінця ХХ – початку ХХІ століття та його вивчення в школі
2. Вибіркові навчальні дисципліни
ВБ 1.03 Інформаційні технології в освіті /// Мультимедія в освіті
ВБ 2.12 Питання традицій і новаторства української літератури в шкільній освіті /// Індивідуальний стиль письменника
ВБ 2.13 Шістдесятництво як літературно-мистецьке явище /// Література української діаспори
ВБ 2.14 Наукова спадщина українських мовознавців ХХ століття крізь призму шкільної освіти /// Українська граматика: традиційні й нові підходи
ВБ 2.15 Культура наукової мови /// Академічна культура педагога-дослідника
ВБ 2.16 Аспекти вивчення української філософської лірики /// Порівняльне літературознавство в системі літературної освіти школярів
3. Практична підготовка
ПП 1 Виробнича педагогічна практика у загальноосвітніх закладах
ПП 2 Асистентська практика у ЗВО
4. Підсумкова атестація
1. Підготовка магістерської роботи
2. Підсумкова атестація