Перелік компонентів освітньо-професійної програми

1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1. Цикл загальної підготовки
ОК 1. Філософія науки
ОК 2. Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК 3. Правове забезпечення професійної діяльності
ОК 4. Інформаційні технології в освіті
1.2. Цикл професійної підготовки
ОК 5. Актуальні проблеми соціальної роботи в Україні
ОК 6. Моделі і технології соціальної роботи в країнах світу
ОК 7. Методика викладання ТПСР у ВНЗ
ОК 8. Методологія соціально-педагогічних досліджень
ОК 9. Гендерна експертиза в соціальній роботі
ОК 10. Теорія і практика волонтерського руху в Україні
ОК 11. Психологія соціальної роботи
ОК 12. Соціальна політика в Україні
ОК 13. Управлінська іміджологія
2. Вибіркові навчальні дисципліни
Блок 1
ВБ 1. Організаційно-адміністративна робота в пенітенціарній системі України
ВБ 2. Організація соціальної роботи в закладах освіти
ВБ 3. Організація соціальної роботи в закладах соціального захисту населення
ВБ 4. Організація соціальної роботи у сфері дозвілля
ВБ 5. Організаційно-адміністративна робота в системі соціальних служб
ВБ 6. Організація соціальної роботи в закладах охорони здоров`я
Блок 2
ВБ 7. Соціальна робота з дітьми та молоддю, які перебувають у конфлікті з законом
ВБ 8. Соціально-правовий захист дітей, які опинились в складних життєвих обставинах
ВБ 9. Інноваційні моделі надання соціальних послуг
ВБ 10. Недержавний сектор у соціальній сфері
ВБ 11. Соціальна робота в територіальній громаді
ВБ 12. Соціальна ювенологія з основами молодіжної політики
Практична підготовка
ПП 1. Асистентська практика у ВНЗ
ПП 2. Виробнича (управлінська) практика в соціальних службах, установах, організаціях
Підсумкова атестація
ПА 1. Підготовка магістерської роботи  
ПА 2. Підсумкова атестація

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Обов’язкові компоненти ОПП
ОК 1 Філософія науки
ОК 2 Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК 3 Правове забезпечення професійної діяльності
ОК 4 Інформаційні технології в освіті
ОК 5 Актуальні проблеми соціальної роботи і соціальної педагогіки в Україні
ОК 6 Моделі і технології соціальної роботи та соціальної педагогіки в країнах світу
ОК 7 Методика викладання ТПСР та СПД у ЗВО
ОК 8 Методологія соціально-педагогічних досліджень
ОК 9 Гендерна експертиза в соціальній роботі та соціальній педагогіці
ОК 10 Теорія і практика волонтерського руху в Україні
ОК 11 Психологія соціальної роботи
ОК 12 Соціальна політика в Україні
Вибіркові компоненти ОПП
Блок 1. Спеціалізація "Управління соціальними службами, установами та організаціями"
ВБ 1.1 Організаційно-адміністративна робота в пенітенціарній системі України
ВБ 1.2 Організація соціальної роботи в закладах освіти
ВБ 1.3 Організація соціальної роботи в закладах соціального захисту населення
ВБ 1.4 Організація соціальної роботи у сфері дозвілля
ВБ 1.5 Управлінська іміджологія
ВБ 1.6 Організаційно-адміністративна робота в системі соціальних служб
ВБ 1.7 Організація соціальної роботи в закладах охорони здоров`я
Блок 2. Спеціалізація "Соціальна педагогіка"
ВБ 2.1 Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю, які перебувають у конфлікті з законом
ВБ 2.2 Соціально-педагогічна робота з різними типами сімей
ВБ 2.3 Соціально-педагогічна робота в закладах освіти
ВБ 2.4 Соціальне партнерство в системі соціально-педагогічної роботи
ВБ 2.5 Соціально-педагогічна робота в закладах охорони здоров'я
ВБ 2.6 Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля
ВБ 2.7 Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з інвалідністю
Практична підготовка
ПП 1 Асистентська практика у ЗВО
ПП 2 Виробнича (управлінська) практика в соціальних службах, установах, організаціях / Виробнича соціально-педагогічна практика
Підсумкова атестація
ПА Захист кваліфікаційної роботи