Вчена рада затверджена 25 вересня 2020 року,
наказ №393 "Про затвердження складу вченої ради університету"
Склад членів Вченої ради
 • Лянной Юрій Олегович – голова вченої ради, ректор Університету, доктор педагогічних наук, професор;
 • Пшенична Любов Василівна заступник голови вченої ради, перший проректор, кандидат наук з державного управління, професор;
 • Шейко Віталій Ілліч – проректор з науково-педагогічної роботи, доктор біологічних наук, професор;
 • Штика Юрій Михайлович – проректор з адміністративно-господарської роботи;
 • Бермудес Діана Валеріївна – в.о. завідувача кафедри теорії та методики спорту, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Вовк Олександр Володимирович – в.о. завідувача кафедри історії України, кандидат історичних наук, доцент;
 • Вода Антон Ігорович – завідувач сектору суспільно-побутової роботи студентського самоврядування;
 • Говорун Олександр Володимирович – завідувач кафедри біології людини та тварин, кандидат біологічних наук, доцент;
 • Дегтяренко Тетяна Миколаївна – завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, доктор педагогічних наук, професор;
 • Єременко Ольга Володимирівна – завідувач кафедри хореографії та музично-інструментального виконавства, доктор педагогічних наук, професор;
 • Железняк Ірина Олександрівна – директор Наукової бібліотеки;
 • Заболотний Іван Петрович – завідувач кафедри хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання, професор;
 • Зав’ялова Ольга Костянтинівназавідувач кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології, доктор мистецтвознавства, професор;
 • Звіряка Олександр Миколайович – завідувач кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент;
 • Каленик Михайло Вікторович – декан фізико-математичного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Калиниченко Ірина Олександрівназавідувач кафедри громадського здоров’я та медико-біологічних основ фізичної культури, доктор медичних наук, професор;
 • Каравай Ірина Миколаївна – голова первинної профспілкової організації працівників освіти і науки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;
 • Кириленко Надія Іванівна – доцент кафедри української мови і літератури, кандидат філологічних наук, доцент;
 • Кобізька Ірина Володимирівна голова департаменту з навчально-наукової роботи студентського самоврядування;
 • Коваленко Андрій Миколайович – декан факультету іноземної та слов’янської філології, кандидат філологічних наук, доцент;
 • Козлова Олена Григорівназавідувач кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, кандидат педагогічних наук, професор;
 • Кондратенко Юрій Миколайович голова Вільної профспілки «Воля» Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;
 • Кондратюк Світлана Миколаївна – директор навчально-наукового інституту педагогіки і психології, кандидат педагогічних наук, професор;
 • Корнус Олеся Григорівна – завідувач кафедри загальної та регіональної географії, кандидат географічних наук, доцент;
 • Король Андрій Петровичголовний бухгалтер;
 • Кравченко Анатолій Іванович – завідувач кафедри логопедії, кандидат педагогічних наук, професор;
 • Кудріна Ольга Юріївна – завідувач кафедри бізнес-економіки та адміністрування, доктор економічних наук, професор;
 • Кузікова Світлана Борисівназавідувач кафедри психології, доктор психологічних наук, професор;
 • Лянной Михайло Олегович директор навчально-наукового інституту фізичної культури, кандидат педагогічних наук, професор;
 • Міронець Людмила Петрівна – в.о. декана природничо-географічного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Моцак Світлана Іванівна – доцент кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики викладання історичних дисциплін, кандидат історичних наук, доцент;
 • Петренко Людмила Вікторівна начальник навчального відділу;
 • Подрєз Юлія Вікторівна – директор навчально-наукового інституту історії та філософії, кандидат історичних наук, доцент;
 • Пройдакова Діана Євгеніївна – в.о. студентського ректора;
 • Сбруєва Аліна Анатоліївна – завідувач кафедри педагогіки, доктор педагогічних наук, професор;
 • Семеног Олена Миколаївна – завідувач кафедри української мови і літератури, доктор педагогічних наук, професор;
 • Сімініхіна Олена Володимирівна – завідувач кафедри інформатики, доктор педагогічних наук, професор;
 • Скиба Ольга Олександрівна – учений секретар Університету, кандидат біологічних наук, доцент;
 • Сребняк Даря Віталіївнаголова департаменту зі спортивної роботи студентського ректорату;
 • Томенко Олександр Анатолійович – завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор;
 • Устименко-Косоріч Олена Анатоліївна – директор навчально-наукового інституту культури і мистецтв, доктор педагогічних наук, професор;
 • Хоменко Євген Віталійович перший студентський проректор.
 • Чхайло Микола Борисович голова конференції трудового колективу Університету, доцент;
 • Школяренко Віра Іванівна – завідувач кафедри германської філології, доктор філологічних наук, професор.
 • Ячменик Марина Михайлівна – начальник Центру забезпечення якості вищої освіти, кандидат педагогічних наук.