Спеціальності

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка бакалаврів
Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка бакалаврів 
№ з/п Шифр галузі знань Назва галузі знань Код  спеціальності  Назва спеціальності 
Перший (бакалаврський) рівень
1 01 Освіта / Педагогіка 012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014 Середня освіта (Українська мова і література) 
014 Середня освіта (Мова і література (російська)) 
014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 
014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 
014 Середня освіта (Мова і література (французька)) 
014 Середня освіта (Історія) 
014 Середня освіта (Математика) 
014 Середня освіта (Біологія) 
014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) 
014 Середня освіта (Хімія) 
014 Середня освіта (Географія) 
014 Середня освіта (Фізика) 
014 Середня освіта (Інформатика) 
014 Середня освіта (Фізична культура) 
014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 
014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 
014 Середня освіта (Здоров'я людини) 
014 Середня освіта (Хореографія) 
016 Спеціальна освіта
017 Фізична культура і спорт
2 02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
024 Хореографія
025 Музичне мистецтво
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
3 03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
4 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
053 Психологія
5 08 Право 081 Право
6 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
075 Маркетинг
7 09 Біологія 091 Біологія
8 10 Природничі науки 102 Хімія
106 Географія
9 12 Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології
Комп'ютерні науки
10 22 Охорона здоров'я 227 Фізична реабілітація
Фізична терапія, ерготерапія
229 Громадське здоров`я
11 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота
232 Соціальне забезпечення
12 24 Сфера обслуговування 242 Туризм
13 29 Міжнародні відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Ліцензії